Amdanom Ni

Taldraeth

Yng nghalon Eryri, Taldraeth yw'r un o'r llefydd mwyaf arbennig yn Nghymru i aros gyda'i ethos Cymreig.

Wedi'i drosi o reithordy Fictoraidd, mae ein dwy hystafell wedi eu cynllunio yn unigol i fod mor gysurus i chi ac yn cynnwys y cyffyrddiadau bach meddylgar sy'n ei wneud yn wir cartref oddi cartref.

Mae Mirain a Geraint yn angerddol dros yr iaith Gymraeg, hanes a diwylliant Cymru ac mae hyn i'w weld yn y llety gyda henebion Cymreig yn dyddio'n ôl i'r 17fed Ganrif, mae'n wir dweud ei fod fel amgueddfa.

Mae gan Mirain a Geraint wybodaeth dda am Ogledd Cymru a Chymru gyfan ac maent wrth law i roi cyngor ar leoliadau y gellir ymweld a hwy neu gallwch bori drwy'r gwybodaeth sydd ar gael.

Cewch cyfle hefyd i fwynhau neu ymlacio yn yr ardd flodeuog neu yn y berllan sy'n cynnwys cynnyrch lleol fel coed ffrwythau unigryw Cymreig sydd wedi'i crafftio'n lleol gan Ian Sturrock.

Mae Mirain wrth law i groesawu chwi'n gynnes ac yn gymorth i wneud eich arhosiad yn un cofiadwy.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd