Oddi Amgylch

  • New Category
 
 
1-tryfan-a-llyn-ogwen

Y lle perffaith i freuddwyd neu chwarae.

Gyda cestyll ar ben clogwynni, amgueddfeydd, llwybrau coedwigoedd tawel a thraethau tywodlyd gwyn ar garreg eich drws, ni yw'r ganolfan ddelfrydol i fyfyrio.

Neu os ydych yn teimlo'n fwy egnïol, beth am fwynhau diwrnod o gerdded, dringo creigiau, rafftio dŵr gwyn, canwio, hwylio, paragleidio, beicio neu hyd yn oed Byd Zip, Rib Ride, bownsio dan-ddaear neu syrffio. Ac ar ddiwedd y dydd, rydym yn cynnig cyfleusterau glanhau storio diogel ar gyfer beiciau, beiciau mynydd, offer cerdded ac ystafell sychu defnyddiol, sy'n berffaith ar gyfer anturiaethau eich diwrnod nesaf. Gallwn hyd yn oed drefnu gweithgareddau ar eich cyfer. Ifanc neu'n hen, mae rhywbeth at ddant pawb.

Gallwn hefyd drefnu ymweliad â'n fferm deuluol ac mae croeso i gymryd rhan yn wyna, gwneud gwair neu gneifio, os byddwch yn ymweld yn ystod y tymhorau, neu hyd yn oed saffaris bwyd lleol i chi.

Dolenni Defnyddiol

Eryri - www.visitsnowdonia.info
Portmeirion - www.portmeirion-village.com
Rheilffordd Ffestiniog Railway - www.festrail.co.uk
Yr Wyddfa - Snowdon Mountain Railway
Blaenau Ffestiniog - www.blaenauffestiniog.org
Llechwedd - www.llechwedd-slate-caverns.co.uk
Zip World / Zip Wire / Bounce Below - www.zipworld.co.uk
Rib Ride - www.ribride.co.uk
Surf Snowdonia - www.surfsnowdonia.co.uk
Tree Top Adventure - www.betws-y-coed.co.uk
Bala Water Sport - www.balawatersports.com
Betws y Coed - www.visitbetwsycoed.co.uk
Llanrwst - www.llanrwst.net
Trefriw Woolen Mill - www.visitwales.com
Plas Heli, Sailing Acadamy - www.plasheli.org
Porthmadog - www.porthmadog.co.uk
Beddgelert - www.beddgelerttourism.com
Harlech - www.visitharlech.org
Bermo - www.barmouth-wales.co.uk
Coed y Brenin - www.beicsbrenin.co.uk
Dolgellau - www.discoverdolgellau.com
Pen Llyn - www.penllyn.com
Nant Gwtheyrn - www.nantgwrtheyrn.org
Caernarfon - www.caernarfon.com
Ynys Môn - www.visitanglesey.co.uk
Sw Môr Môn - www.angleseyseazoo.co.uk
Pili Palas Môn - www.pilipalas.co.uk
Bywyd Gwyllt Glaslyn - www.glaslynwildlife.co.uk
Ymddiredolaeth Bywyd Gwyllt - www.northwaleswildlifetrust.org.uk
Llwybr Arfordir Cymru - www.walescoastpath.gov.uk
Snowdonia Way - www.snowdoniaway.com
Llechi Cymru - www.llechi.cymru/cy/home
Lon Las Cymru – Llwybr Beicio Cymru - www.sustrans.org.uk/find-other-routes/lon-las-cymru-north
Gweithgarddau Dwr ar yr afon Ddwyryd - www.snowdoniaadventureactivities.co.uk/canyoning.html
Heicio a Beicio Eryri - www.facebook.com/HikeandBikeSnowdonia
Cyrsiau Cymraeg - www.gwefus.com/cyrsiau.htm
Byw Bod = Grwp o fusnesau bach lleol yn y gymuned - www.byw-bod.cymru/bwyd.htm
Golff: - Gogledd Cymru - Visit Snowdonia
Golff - O fewn Parc Cenedlaethol Eryri - Eryri - Snowdonia (gov.wales)


Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd