Logo Te Prynhawn

Tê Prynhawn – Tê Bach Taldraeth

Mae’r Tê Prynhawn yn cynnwys sgoniau wedi’i pobi’n ffres gyda haen o hufen a jam cartref o’ch dewis, detholiad o frechdanau haenog, cawsiau lleol, crystiau, cacennau, bisgedi a phwdinau cartref. Rydych am gael gwledd go iawn gyda Tê Bach Taldraeth, i gyd yn gynnyrch cartref sydd wedi derbyn nifer o wobrau.

Gallwn weini i fyny at 12 o bobl yn ystafell Glaslyn. Mae prisiau yn dechrau o £15 y person.

Cysylltwch â ni i archebu ymlaen llaw

Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan...

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd