Llety

Taldraeth

Croeso i'r llety Cymreig unigryw yma...

Lle ceir tywelion cotwm, a gŵn llofft yn aros amdanoch. Mae lle i orffwys dan dillad gwely cotwm a dwfes gwlân. Mae lloches i ymlacio o flaen eich teledu sgrîn fflat HD neu wrando ar eich hoff gerddoriaeth.

Ac os na fydd y swyddfa yn gadael llonnydd i chi, yna allwch gael mynediad i'n band eang WiFi i ddatrys eich holl faterion busnes.

Mae hambwrdd tê / coffi wedi'i fannu'n ffresh yn eich croesawu chi i aros, yn eich ystafell, gyda Pice ar y Maen cartref, wedi'i weini ar grochenwaith 1960au Totem Portmeirion.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys sychwr gwallt, radio cloc gyda IPhone / IPod i'w ddocio, haearn stêm a bwrdd smwddio.

Taldraeth

Mae'r ddwy ystafell ymolchi 'en-suite' yn cynnwys cawod pŵer ynghyd â chawod a reolir gyda llaw, golau da, drychau, a soced eillio. Cynnigir deunyddiau ymolchi bendigedig 'Awel y Môr' o fenter gymdeithasol 'Myddfai', sydd wed'i lleoli yn Llangadog, Sir Gaerfyrddin.

Mae'r ddwy ystafell wely wedi cael eu dodrefnu gyda henebion hardd, peintiaidau o'r ardal, a'i cynllunio gyda thecstilau Cymreig fel defnydd Laura Ashley a blancedi Cymreig. Mae'r dwfes gwlân organig Cymreig a gobenyddion gwlân wedi'i gwneud yn lleol yn Harlech gan Baavet. Mae'r matresi gwlân organic moethus hefyd wedi'i cynhyrchu yng Nghymru gan Abaca Ltd sef yn Rhydaman, De Cymru.

Mae 'r ystafelloedd wedi cael eu peintio â phaent clai Earthborne eco gyfeillgar i amddiffyn a chadw y waliau calch gwreiddiol. Treuliwyd nifer o oriau yn tynnu paent o'r holl waith coed yn ôl i binwydd gwreiddiol Canada neu America / 'bitch pine' a'u diogelu gydag olew eco gyfeillgar osmo.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd