Ystafell Wely Moelwyn

Ystafell Wely Moelwyn

Mae ystafell Moelwyn yn hardd a thawel, wedi'i peintio gyda lliw 'Mitten' Earthborn, gyda golygfeydd godidog dros Aber y Ddwyryd a'r bryniau y tu hwnt tuag at Gastell Harlech. Hefyd gallwch weld mynyddoedd Moelwyn Bach a Moelwyn Mawr drwy'r ffenestr 'pitch pine' gwreiddiol ar y talcen.

Mae gan yr ystafell hen wely Fictoraidd maint dwbwl (195cm x 145cm), cwpwrdd pres o'r 18fed Ganrif, cist o ddroriau, cypryddau ochr y gwely gyda lampau bras, golau chandelier sy'n dimio a basn Fictoraidd gyda gyfleuster poeth ac oer.

Ystafell Wely Moelwyn

Pan mae'n amser i ymlacio hyd yn oed ymhellach, ewch drws nesaf i'r ystafell ymolchi mawr moethus, (ar gyfer defnydd unigol ymwelwyr ystafell Moelwyn) gyda hen oleuadau sy'n dimio a theils marmor Eidalaidd. Mwynhewch eich hun yn y bath top rholio dwfn annibynnol gyda golygfa anhygoel o draeth y Ddwyryd neu camwch i mewn i'r gawod pŵer mawr.

Ystafell Wely Moelwyn

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 


Polisiau

© 2023 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd