Pryd Nos

 

Gallwn weini pryd nos rhwng 6yh-8yh ar adegau drwy archebu o flaen llaw, o fewn 48 awr drwy drafodaeth gyda Mirain parthed y fwydlen.

Mae ein arbenigedd yn cynnwys seigiau cartef fel Cig Oen Glastraeth y Ddwyryd, bochau ychen lleol, pastai eidion a chwrw lleol, cyw iâr gyda saws hufenog cennin, madarch a bacwn, fflan eog ac pwdinnau sydd wedi ennill nifer o wobrau a tryffls siocled wedi’I gwneud gan Mirain.

Prisiau Prydau Nos Taldraeth:
Prif Gwrs £20
2 Gwrs £26
3 Cwrs £32
4 Cwrs £38
Cysylltwch â ni i archebu ymlaen llaw

Gwerthfawrogwn nad ydych yn mynd a bwyd i'r ystafelloedd gwely. Er hynny, mae croeso i chwi ddod a bwyd eich hunain/bwyd cludo/ddiod i'r ystafell fwyta Glaslyn lle gallwn ddarparu gwasanaeth/llestri am ddim i'ch anghenion.

Bwytai Lleol:

Noder mai argymhellion gennym ni neu ein gwestion yw’r bwytai. Dyliwn nodi fod newid mewn perchnogaeth neu gogyddion weithiau, felly rydym yn gadael I chwi nodi eich barn eich hunain ynglŷn ag ansawdd y sefydliad a'u bwyd.

Brondanw Arms (Ring), Penrhyndeudraeth
Silver Lake Chinese Takeaway, Penrhyndeudraeth
Lemon Tree Indian Restarurant, Penrhyndeudraeth
Mor a Mynydd, Penrhyndeudraeth
The Eating Gorrilla, Penrhyndeudraeth
Y Griffin, Penrhyndeudraeth
Portmeirion Hotel & Castell Deudraeth
Moorings Bistro, Borth-y-Gest
Y Sgwâr, Tremadog
Cod a Sglod Fish & Chips, Tremadog
The Grapes, Maentwrog
The Oakley Arms, Maentwrog
Castle Cottage Restaurant, Harlech
Tafarn y Plu / Feathers, Llanystymdwy
Poachers, Cricieth
Dylan’s, Cricieth
Y Madryn, Chwilog
Whitehall, Pwllheli
Plas Bodegroes Restaurant, Efailnewydd
Goat Inn, Glandwyfach
Yr Hen Fecws, Porthmadog
Y Banc, Porthmadog


Tacsi = Ralio Rownd 07950 176551 Ralio Rownd | Facebook

Rheilffordd Arfordir - Cambrian - (5munud o gerdded i’r Orsaf )

Bwsiau – (2munud o gerdded I’r arhosfan)

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd