Pryd Nos

 

Gallwn weini pryd nos rhwng 6yh-8yh drwy archebu o flaen llaw, o fewn 48 awr drwy drafodaeth gyda Mirain parthed y fwydlen.

Mae ein arbenigedd yn cynnswy seigiau cartef fel Cig Oen Glastraeth y Ddwyryd, bochau ychen lleol, pastai eidion a chwrw lleol, cyw iâr gyda saws hufenog cennin, madarch a bacwn, fflan eog ac pwdinnau sydd wedi ennill nifer o wobrau a tryffls siocled wedi’I gwneud gan Mirain.

Prisiau Prydau Nos Taldraeth:
Prif Gwrs £20
2 Gwrs £25
3 Cwrs £30
4 Cwrs £35
Cysylltwch â ni i archebu ymlaen llaw

Gwerthfawrogwn nad ydych yn mynd a bwyd i'r ystafelloedd gwely. Er hynny, mae croeo i chwi ddod a bwyd eich hunain/bwyd cludo/ddiod i'r ystafell fwyta Glaslyn lle gallwn ddarparu gwasanaeth/llestri am ddim i'ch anghenion.

Bwytai Lleol:

Noder mai argymhellion gennym ni neu ein gwestion yw’r bwytai. Dyliwn nodi fod newid mewn perchnogaeth neu gogyddion weithiau, felly rydym yn gadael I chwi nodi eich barn eich hunain ynglŷn ag ansawdd y sefydliad a'u bwyd.

Brondanw Arms (Ring), Penrhyndeudraeth
Silver Lake Chinese Takeaway, Penrhyndeudraeth
Lemon Tree Indian Restarurant, Penrhyndeudraeth
Portmeirion Hotel & Castell Deudraeth
Moorings Bistro, Borth-y-Gest
Y Sgwâr, Tremadog
Cod a Sglod Fish & Chips, Tremadog
The Grapes Hotel, Maentwrog
Hebog, Beddgelert
Castle Cottage Restaurant, Harlech
Tafarn y Plu / Feathers, Llanystymdwy
Poachers, Cricieth
Dylan’s, Cricieth
Whitehall, Pwllheli
Plas Bodegroes Restaurant, Efailnewydd
Goat Inn, Glandwyfach
Dylanwad Da, Dolgellau

 

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2019 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd