Canolfan Fusnes

Ystafell Glaslyn

Ystafell Gyfarfod

Rydym yn cynnig llogi'r lle i hyd at 12 o bobl gyda Wi-fi am ddim, taflunydd a sgrîn gwyn. Hefyd mae tê / coffi gyda chacen cartref, cinio neu bwffe ar gael.

Llogi Ystafell Gyfarfod:
Taflunydd a sgrîn gwyn ar gael am ddim.
Ar gael i fyny at 12 o bobl
Hanner diwrnod - £120 + TAW
Diwnrod cyfan - £185 + TAW
Te / Coffi efo cacen cartref £6 yr un
Cinio / Buffet - £15 - £25 yr un

Cysylltwch â ni i archebu ymlaen llaw.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd