Canolfan Fusnes

Ystafell Glaslyn

Ystafell Gyfarfod

Rydym yn cynnig llogi'r lle i hyd at 12 o bobl gyda Wi-fi am ddim, taflunydd a sgrîn gwyn. Hefyd mae tê / coffi gyda chacen cartref, cinio neu bwffe ar gael.

Llogi Ystafell Gyfarfod:
Taflunydd a sgrîn gwyn ar gael am ddim.
Ar gael i fyny at 12 o bobl
Hanner diwrnod - £100 + TAW
Diwrnod cyfan - £170 + TAW
Tê / Coffi efo cacen cartref £5 yr un
Cinio / Buffet - £10 - £20 + TAW yr un

Cysylltwch â ni i archebu ymlaen llaw.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2019 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd