Argaeledd ac archebu ar-lein

cliciwch yma

homess4.jpg

Croeso i Taldraeth

Llety Cymreig 5 seren mewn Hen Ficerdy yn Eryri (ger Portmeirion)

Taldraeth yw'r hen ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, ar ei dir ei hun, yng nghanol Eryri, gyda golygfeydd eang ar draws Aber Afon Dwyryd a mynyddoedd Ardudwy.

Croesawir Mirain & Geraint chwi i aros yn eu cartref bendigedig maent wedi'i adenwyddu ar gyfer llety gwely a brecwast Cymreig unigryw.

Dyma lety safonol sy'n cynnig gwir groeso Cymreig na welwyd ddim tebyg.

Prisiau

Ystafell Moelwyn - £170 - £185 y noson


Ystafell Cnicht - £160 - £175 y noson

Amseroedd Llanw

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.comPolisiau

© 2023 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd