Hanes

Penrhyndeudraeth

Penrhyndeudraeth

Mae Penrhyndeudraeth yn bentref mawr a ddechreuodd ar ôl 1862 a oedd yn adnabyddus am y diwydiant cocos. Mae'r rhan uchaf hŷn ar feingefn creigiog y penrhyn, gyda'r rhan fwy newydd y lliniaru'r ffordd fawr. Roedd hanner isaf Penrhyndeudraeth yn arfer bod yn lyn, a gafodd ei ddraenio i greu yr ardal lle mae'r Stryd Fawr y pentref heddiw.

Penrhyndeudraeth

Stryd Fawr 20au

Penrhyndeudraeth

Stryd yr Eglwys

Cei Dwyryd

Mae’r ardal yma yn Statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i dirwedd llechi gogledd orllewin Cymru ers Gorffennaf. Gwefan Llechi Cymru

Cludwyd llechi o’r chwareli i lawr i lefel y môr, at y ceiau ar Y Ddwyryd (nepell o Taldraeth) gan certiau, cyn cael eu trosglwyddo wedyn ar y cychod at y llongau mawrion yn Ynys Cyngar. Daeth adeiladu’r Cob a datblygiad tref Porthmadog â’r drefn hon i ben yn raddol. Trwy adeiladu tramffyrdd yn y chwareli ac wedyn Rheilffordd gul Ffestiniog, cynyddu wnaeth y llwythi llechi a’r cyflymder y gellid eu trosglwyddo.

afon dwyryd

Cei Llechi

afon dwyryd

Afon Dwyryd

Afon Dwyryd

Dyffryn Maentwrog

Mae Rheilffordd cul Ffestiniog, sefydlwyd yn 1836 yn pasio trwy'r rhan uchaf o'r pentref yn cynnwys gorsaf fechan. Mae'r rheilffordd y Cambrian (prif rheilffordd o Fachynlleth i Bwllheli) yn rhedeg ar hyd ymyl yr aber, gyda gorsaf ger Taldraeth.

Penrhyndeudraeth

Rheilffordd Ffestiniog ar croesfan Penrhyndeudraeth 1971

Penrhyndeudraeth

Tren o Bwllheli I Lundain yn 1990 a Cookes uwchlaw

Yn 1872 sefydlwyd y brif ddiwydiant gweithgynhyrchu ym Mhenrhyndeudraeth sef cynhyrchu cotwm gwn. Daeth Gwaith Powdwr - Cookes Explosives Ltd - yn rhan o Imperial Chemical Industries (I.C.I.). Yn dilyn galw cynyddol am arfau rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf sefydlwyd cyfleuster ffrwydron gweithgynhyrchu newydd ym Mhenrhyndeudraeth, gan ddod a ffyniant economaidd i'r dref. Cynhyrchwyd miloedd o dunelli o arfau ar gyfer y rhyfel a ffrwydron i gloddio a mwyngloddio.

Llwytho ffrwydron

Llwytho ffrwydron ar y cei ym Mhorthmadog

Bu llawer farw yn ystod damweiniau yn y Gwaith Powdwr. Arweiniodd streic y glowyr hir o 1983 a chystadleuaeth o fewnforion glo dramor at gau pyllau ac, yn ei dro, yn lleihau'r galw am ffrwydron mwyngloddio, i'r pwynt lle nid oedd yr angen am gynhyrchiant economaidd mwyach a chliriwyd y safle yn derfynol yn 1997. Mae'r safle bellach yn Warchodfa natur gyda presenoldeb adar fel y troellwyr yn yr haf, a dim ond i lawr y lôn o Taldraeth.

www.northwaleswildlifetrust.org.uk/cy/nature-reserves/gwaith-powdwr

Golygfeydd o Ymddiriedolaeth Natur Gwaith Powdwr 2018

  • New Category
 
 
1

Taldraeth

Taldraeth

Adeiladwyd Taldraeth yn 1858 ynghyd â’r Eglwys Y Drindod, Penrhyndeudraeth. Ariannwyd adeiladu y ddau gan Lousia Jane Oakeley, gweddw William Gruffydd Oakely. Yn byw ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, roedd teulu yr Oakeleys yn berchen ar chwareli llechi ym Mlaenau Ffestiniog.

Tybir mai Thomas M. Penson oedd Pensaer Taldraeth gyda gwaith pensaer arbennig ar ffenestri y talcen sydd wedi'i beintio'n las 'Hicks Blue' (o baent 'Little Greene') i gydfynd a'r gwaith llechi. Mae'r symbolau cerrig yn ysbrydoliaeth ar gyfer logo Taldraeth.

Yn Ficerdy hyd at 2013, prynwyd gan Mirain a Geraint a'i enwi'n Taldraeth sy'n golygu lleoliad uwchben y traeth. Mae gofal wedi cymryd i gadw'r nodweddion gwreiddiol y tŷ a'r gardd. Mae'r gardd yn cynnwys waliau cerrig Fictoranaidd.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 


Polisiau

© 2023 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd