Ystafell Wely Cnicht

Ystafell Wely Moelwyn

Mae Cnicht yn ystafell ffres, wedi'i peintio gyda lliw 'Marbles' Earthborn, ac eang yn edrych dros yr ardd, y pentref tu hwnt a'r mynyddoedd Moelwyn Bach a Moelwyn Mawr. Mae'r ddwy ffenestr yn rhai gwreiddiol 'pitch pine'. Gyda gwely maint dwbwl (200cm x 138cm), cwpwrdd pres o'r 18fed Ganrif, cist o ddroriau, cypyrddau ochr y gwely gyda lampau.

Pan mae'n amser i ffresio fyny, camwch drwy'r drws pîn 1880, gwreiddiol o Gapel Methodust Calfanaidd Gorffwysfa fyny'r lôn, i mewn i'r ystafell ymolchi en-suite, gyda theils marmor Eidalaidd a chawod phŵer.

Ystafell Wely Moelwyn

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2019 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd