Ystafell Wely Cnicht

 

Cnicht 1
Cnicht 1

Mae Cnicht yn ystafell ffres, wedi'i peintio gyda lliw 'Marbles' Earthborn, ac eang yn edrych dros yr ardd, y pentref tu hwnt a'r mynyddoedd Moelwyn Bach a Moelwyn Mawr. Mae'r ddwy ffenestr yn rhai gwreiddiol 'pitch pine'. Gyda hen wely bras Fictoraidd maint brenin (200cm x 154cm), cwpwrdd pres o'r 18fed Ganrif, cist o ddroriau, cypyrddau ochr y gwely gyda lampau.

Pan mae'n amser i ffresio fyny, camwch drwy'r drws pîn 1880, gwreiddiol o Gapel Methodust Calfanaidd Gorffwysfa fyny'r lôn, i mewn i'r ystafell ymolchi en-suite, gyda theils marmor Eidalaidd a chawod phŵer.

Cnicht 1

Cnicht 2

Cnicht 3

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 


Polisiau

© 2023 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd