Brecwast

Brecwast

Gweinir brecwast rhwng 6.30yb-9:30yb neu gellir trefnu yn gynharach / yn ddiweddarach os oes angen.

Yn eich disgwyl yn y bore bydd sudd ffrwythau, salad ffrwythau, grawnffrwyth, nifer o grawnfwydydd, ffrwythau sych, crystiau ac nifer o jamiau a marmalêd cartref i’w dewis.

Cynigir brecwast Cymreig llawn o’r Aga sy’n cynnwys wyau rhydd lleol, bacwn, selsig lleol, pwdin gwaed, tomatos, madarch, cylchoedd bara lawr a cocos. Mae’r brecwast llawn llyseuol yn cynnwys selsig Glamorgan cartref. Ceir nifer o opsiynau eraill hefyd fel yr omlett caws a madarch, caws Cymreig ar dôst.

 

Rydym yn gwerthfawrogi gwestion i nodi eu dewis o frecwast wedi'i goginio y noson cyn i arbed gwastraff a sicrhau gwasanaeth effeithlon.

Bwydlen Brecwast

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd