Brecwast

Brecwast

Gweinir brecwast rhwng 6.30yb-9:30yb neu gellir trefnu yn gynharach / yn ddiweddarach os oes angen.

Yn eich disgwyl yn y bore bydd sudd ffrwythau, salad ffrwythau, grawnffrwyth, nifer o grawnfwydydd, ffrwythau sych, crystiau ac nifer o jamiau a marmalêd cartref i’w dewis.

brecwast taldraeth brecwast taldraeth brecwast taldraeth

Cynigir brecwast Cymreig llawn o’r Aga sy’n cynnwys wyau rhydd lleol, bacwn, selsig lleol, pwdin gwaed, tomatos, madarch, cylchoedd bara lawr a cocos. Mae’r brecwast llawn llyseuol yn cynnwys selsig Glamorgan cartref. Ceir nifer o opsiynau eraill hefyd fel yr omlett caws a madarch, caws Cymreig ar dôst.

Brecwast

Rydym yn gwerthfawrogi gwestion i nodi eu dewis o frecwast wedi'i goginio y noson cyn i arbed gwastraff a sicrhau gwasanaeth effeithlon.

Bwydlen Brecwast

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2019 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd