Logo Pantri

Pantri Taldraeth - Cynnyrch Cartref gyda Cynnyrch Lleol

Cynnyrch Cartref
Cynnyrch Cartref

Cynhyrchir cynnyrch cartref gyda cynnyrch lleol yn Pantri Taldraeth sy'n cynnwys sityni, cyffeithiau, jamiau, jelis, cacennau, bisgedi a cordial.

Tyfir llawer o'r ffrwythau ar safle - 'o'r ardd i'r jar' – a casglir â llaw. Casglir ambell i ffrwythau fel mefus a mafon o fferm ffrwythau yng Ngogledd Cymru. Yr unig ffrwythau a mewnforir yw’r ffrwythau ar gyfer y marmalêds.

Cewch y cyfle i flasu’r danteithion yma drwy aros yn llety Taldraeth.

Mae’r Jariau 110g ar werth ar safle am £2.50 yr un

Sefydlwyd Pantri Taldraeth yn 2019 gan Mirain, ac mae hi eisoes wedi derbyn nifer o wobrau ‘Great Taste’

Cewch cyfle i brynu hamperi ar gyfer bob achlysur ar safle.

marmalade
marmalade 2

bronze award

Silver award

Gold award

torch

torch

Torchau:

10" - £12
16" - £18
18" - £20
24" - £40

 

 

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd